Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert eenmaal per maand om 20 uur in de raadzaal van het woonzorgcentrum Ten Weldebrouc, Tisseltsesteenweg 27A.

 

In 2013 zal de raad vergaderen op :

 

23.01

20.02

20.03

17.04

15.05

19.06

17.07

21.08

18.09

16.10

20.11

18.12

(let wel : een wijziging is altijd mogelijk !)

 

Samenstelling

 

 

Zittingen 2011

 

 

Jaarverslag

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster