Paspoort - tweede exemplaar

Wat

In uitzonderlijke gevallen kan een tweede paspoort ('reispas') afgeleverd worden voor mensen die omwille van hun werk veel moeten reizen of om humanitaire redenen. Dit tweede paspoort staat volledig los van het eerste exemplaar.

Een tweede paspoort kan ook aangevraagd worden als in het huidige paspoort een stempel staat van een land dat in conflict is met een ander land waar u naartoe reist.

 

Het betreft een nieuw paspoort met een andere afgiftedatum. Een tweede paspoort wordt maar in uitzonderlijke gevallen toegestaan en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

 

BELANGRIJK:
Wie beschikking heeft gekregen over twee paspoorten, dient erover te waken zich steeds met één en hetzelfde paspoort, nl. het paspoort waarin het binnenkomst- en verblijfsvisum of de binnenkomststempel staat, naar en in een vreemd land te begeven en te bewegen. De voorlegging van het verkeerde paspoort aan de plaatselijke overheid, kan de houder in ernstige problemen brengen.

 

Voorwaarden

U moet persoonlijk een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoort indienen bij de dienst Bevolking. Wanneer u omwille van uw werk een tweede paspoort nodig heeft, dan moet deze gemotiveerde aanvraag uitgaan van uw werkgever.

 

Een tweede paspoort kan aangevraagd worden in de volgende gevallen:

  • Meerdere werkgerelateerde reizen waarbij het eerste paspoort soms enkele dagen op de Ambassade moet blijven omwille van de visa. Er staan in de eerste reispas geen 5 lopende visa afgegeven in het afgelopen jaar. De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse zaken moet toestemming geven om een tweede paspoort af te leveren.
  • Meerdere werkgerelateerde reizen met in het eerste paspoort minstens 5 lopende visa afgeleverd binnen het afgelopen jaar.
  • Reizen naar landen met onderling gevoelige en gespannen relaties. Ook dit tweede paspoort kan pas afgeleverd worden na toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster