Stuifduin Heindonk

Uitvoering bosbeheerplan

 

Na de goedkeuring van het gemeentelijk bosbeheerplan in maart 2011 zijn we in de loop van november gestart met de effectieve uitvoering op het terrein.

 

We starten te Heindonk met een aantal beheerswerken die in opdracht van ons bestuur worden uitgevoerd door de vzw Landschapszorg. We voeren dit tevens uit binnen ons biodiversiteitscharter met Natuurpunt kern Willebroek en in het kader van het ruimere Regionaal Landschap Rivierenland.

 

Vanaf 8 november starten we met volgende werken:

 

Stuifduin:

- Verzamelen vruchten (eikels) van de autochtone zomereik voor opkweek en verdeling binnen het Regionaal Landschap Rivierenland.

 

Bosgedeelte

- Hier gaan we de vijver vrijmaken van wilg, berk en ander struweel. Het doel hiervan is de vijver meer zonlicht te geven en zo meer geschikt te maken voor amfibieën. Het water moet voldoende kunnen opwarmen om de voortplanting van de amfibieën te stimuleren.

- Tevens zal de oever daar waar mogelijk worden afgevlakt (zachtglooiende oever) om de mobiliteit van de amfibieën te vergemakkelijken.

- Een deel van het hout blijft ter plaatse en zal zo deel uitmaken van het bosecosysteem.

 

Gemengd bosdeel-stuifduin:

- Ook hier zijn een aantal potentiële geschikte locaties voor amfibieën aanwezig. Hier zullen dezelfde werkzaamheden worden toegepast als in het bosgedeelte.

- Er is nog heel wat oud stort aanwezig: dit zal worden afgevoerd indien de tijd dit toelaat, anders wordt dit bij de volgende beheerswerken ingepland

 

Het geheel van het gebied zal worden voorzien van borden ons geleverd door afdeling natuur die de toegangsregeling zal verduidelijken zoals deze werd goedgekeurd.

In de toekomst wordt een verbinding gemaakt tussen de stuifduin en het bosgedeelte en zal de wandelweg worden ingepast in het wandelroutenetwerk van het regionaal landschap.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster