Openbaar onderzoek RUP Willebroek Centrum

De gemeenteraad van de gemeente Willebroek heeft in zitting van 24 april 2012 het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 3 'Willebroek Centrum' voorlopig vastgesteld.

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan zal van 21 mei 2012 tot en met 20 juli 2012 aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Het ontwerp ligt ter inzage tijdens de openingsuren van het gemeentehuis op de dienst Ruimtelijke Ordening – A. Van Landeghemstraat 99 te 2830 Willebroek.

Het dossier bestaat uit een memorie van toelichting, een verordenend grafisch plan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en een register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.

 

Eventuele adviezen, opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden te worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p.a. A. Van Landeghemstraat 99 te 2830 Willebroek, of afgegeven op de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening tegen ontvangstbewijs.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster