Bosbeheerswerken 2013

WILLEBROEK START MET JAARLIJKS BOSBEHEER

 

In 2011 maakte de organisatie Willebroek een bosbeheersplan voor 4 beboste gebieden in haar eigendom: Bospark (Klein-Willebroek), Het Boske (Klein Willebroek), Europaplein en stuifzandrug te Heindonk. Dit plan werd goedgekeurd voor een periode van 20 jaar en omvat per gebied een aantal beheerdoelstellingen die in deze periode zullen uitgevoerd worden. Hieraan wordt al enkele jaren gewerkt.

Voor de uitvoering werkt de milieudienst en groendienst van Willebroek  samen met de vzw Landschapszorg van Natuurpunt, die de eigenlijke beheerwerken uitvoert.

 

Schepen Maaike Bradt stelt dat de inspanningen ook met het nieuwe bestuur worden verdergezet. We maken al direct werk van het verdere beheer dat in 2011 werd gestart op het Europaplein en in Het Boske te Klein-Willebroek.

 

In week 4 (vanaf 21 januari) starten we met het Europaplein.

De winterwerkzaamheden omvatten daar:

-       Verwijderen van gevallen bomen

-       Vellen van gevaarlijke bomen

-       Snoeien van enkele knotwilgenrijen

-       Bijplanten knotwilgpoten

Zoals voorzien in het bosbeheersplan zal een deel van het hout worden afgevoerd, een deel blijft ter plaatse om de biodiversiteit van het bos te verhogen.

 

Kapwerken Het Boske 23.01.2007 001.jpgVanaf 24 januari verwacht men te kunnen starten te klein-Willebroek met volgende beheerwerken:

-       Verder uitdunnen van de acacia’s (40-tal) zodat de biodiversiteit in het gebied wordt verhoogd

-       Verwijderen en behandelen van de opslag van acacia van eerder verwijderde stammen

Vooral in Het Boske is op enkele jaren duidelijk zichtbaar dat de werken hun effect niet missen. Er is nu reeds een grotere variatie van bomen – vroeger bestond het bos enkel uit acacia, momenteel is dit een gemengd loofbos van acacia, es, els, esdoorn, eik, enz.

Dat dit ook een positief effect heeft op de vogelpopulatie bleek toen tijdens het inspectieonderzoek al een groene specht werd ‘gespot’.

 

Er zijn ook zomerwerkzaamheden: maaibeheer, bestrijden invasieve planten, onderhoud poelen, grachten, enz.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster