Wat en waarom van bermbeheer?

bloemrijke bermWegbermen zijn de laatste groeiplaatsen voor zeldzame planten. In weilanden verdwijnen kwetsbare planten door maximale grasproductie. Door te ijveren voor een aangepast beheer dat met de groeiplaatsen van deze planten rekening houdt, kan de achteruitgang van sommige soorten in Vlaanderen tegengegaan worden.

Wegbermen kunnen beschouwd worden als kleine, langgerekte stukjes natuur.

Deze zijn meestal nog veelvuldig aanwezig binnen de gemeente.

Ze vormen natuurlijke verbindingen die toelaten dat planten (liefst bloemrijke) zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden, soms over grote afstanden. Denken we maar aan de bermen langs spoorwegen of langs het Zeekanaal.

 

Ziet een bloemrijke berm met een zee van margrieten, koekoeksbloemen of andere kleurige bloemen er niet stukken mooier uit dan een banale berm met enkel gras en brandnetels? Van botanisch bermbeheer profiteren trouwens niet alleen de planten. Ten gevolge van verschraling verkleint ook de hoeveelheid maaisel die jaar na jaar moet worden verwerkt.

Bijkomend zijn ze een schuilplaats voor insecten en kleine zoogdieren die ook via deze bermen kunnen migreren.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster