Gemeenschapswacht - Vaststellend ambtenaar

 

 

 

Created with GIMPOcmw LogoDe gemeente Willebroek ligt in het centrum van het Vaartland.
Als gemeentebestuur met een modern lokaal beleid trachten we aan meer dan 26.000 mensen onze dienstverlening optimaal aan te bieden. Om onze doelstellingen te realiseren hebben wij een dynamische en stevige organisatie uitgebouwd met meer dan 550 medewerkers. Om de vele nieuwe uitdagingen te trotseren zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers waarvan de kwaliteiten belangrijker zijn dan leeftijd, geslacht of afkomst.
 

Created with GIMP

 

Gemeenschapswacht  - vaststellend ambtenaar (m/v)  (C1-C3)

 

Taken:   

 

Als gemeenschapswacht draag je bij tot het verhogen van de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeente.

Je bent een aanspreekpunt voor bewoners en vormt een brug met allerhande (gemeentelijke) diensten.

 

Je bent zichtbaar aanwezig in het straatbeeld en tracht mensen wegwijs te maken als ze op zoek zijn naar informatie.

Je signaleert onregelmatigheden of problemen die je vaststelt aan de bevoegde diensten of de politie.

Bij activiteiten of evenementen oefen je preventief toezicht uit met het oog op het verzekeren van de veiligheid.

Als gemeenschapswacht is het ook jouw taak om mensen bewust te maken van wangedrag zoals gevaarlijk of hinderlijk parkeren, het achterlaten van zwerfvuil enz.

 

 

Voorwaarden: 

 

 

 • houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs
 • houder van getuigschrift basisopleiding gemeenschapswacht
 • houder zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden type 2
 • positief advies van de korpschef
 • voldoen aan de uitoefeningvoorwaarden zoals omschreven in de Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswachten en tot wijziging van art.119 bis van de nieuwe gemeentewet:
 • minstens 18 jaar oud zijn
 • niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf bestaande uit boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer
 • geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkenen een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegen indicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht, zoals bedoeld in het §2, uitmaken
 • de Belgische nationaliteit hebben
 • niet tegelijk werkzaamheden uitoefen van privédetective, een functie uitoefenen in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, lid zijn van een politiedienst of een door de Koning bepaalde activiteit uitoefenen
 • binnen 1 jaar na indiensttreding slagen voor specialisatieopleiding in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
 • slagen in een selectieprocedure

 

Belangrijk is ook dat je klantgericht en tactvol kan optreden.

Je hebt respect voor je medemens maar ook voor plichten, procedures en het beroepsgeheim.

Je hebt zin voor orde en netheid, bent stipt en engageert je tot het correct dragen van het uniform.

Je bent bereid om je bij te scholen en beoogt een vlotte samenwerking.

Voor deze functie geldt in principe een werkweek van 38 uur, maar flexibiliteit tonen ten aanzien van de werkuren is een vereiste.

 

 

Wij bieden:

 • Voltijds contract voor onbepaalde duur
 • Geïndexeerd loon: bruto maandloon bij aanvang met 0 jaar anciënniteit: 1889,55 euro
 • Maaltijdcheques 6,00 euro (per voltijds gewerkte dag)
 • Interessante verlofregeling (35 dagen verlof)
 • Vergoeding voor woon-werkvervoer per fiets en met het openbaar vervoer
 • En nog veel meer …

 Er wordt een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar aangelegd.

 

Interesse? Richt dan uw kandidatuur, bestaande uit een motivatiebrief, ingevuld sollicitatieformulier, een kopie van uw diploma en getuigschrift en een bewijs goed gedrag en zeden (model 2) t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek of mail alles naar hrm@willebroek.be en dit uiterlijk op 30 augustus 2017

 

Voor verdere inlichtingen, aanvraag van het sollicitatieformulier, een gedetailleerde functieomschrijving en aanwervingsvoorwaarden, gelieve contact op te nemen met de HRM-dienst (03 866 91 66 of via hrm@willebroek.be).

 

Het OCMW en de gemeente Willebroek besteden aandacht aan het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. De kwaliteiten van de kandidaat werknemer zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische origine of eventuele handicap.

 

Created with GIMP

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster