retributiereglement

Retributiereglement Bib Willebroek

 

Hoofdstuk 1: Retributie inschrijving als gebruiker
Artikel 1
Het lidmaatschap van de Bib is gratis tot en met de leeftijd van 17 jaar.
Scholen uit Willebroek kunnen een gratis schoolkaart of klaskaart aanvragen. Een specifiek inschrijvingsreglement wordt ingevuld en ondertekend.

Vanaf 18 jaar wordt voor het lidmaatschap een jaarlijkse bijdrage van € 10,00 gevraagd. Inwoners uit de gemeente Willebroek betalen € 5,00.

 

Artikel 2
Aan personen zonder gekend domicilie in België wordt bij de inschrijving een eenmalige waarborg van € 25,00 gevraagd. Deze waarborg zal bij de stopzetting van het lidmaatschap, wanneer alle materialen onbeschadigd ingeleverd werden en alle openstaande rekeningen betaald zijn, onmiddellijk en volledig worden terugbetaald.

 

Hoofdstuk 2: Retributie voor een lenerskaart
Artikel 3
Elke lener ontvangt bij een eerste inschrijving een persoonlijke lenerskaart.
Bij verlies van deze kaart kan een nieuwe aangevraagd worden tegen betaling van € 2,50.

 

Hoofdstuk 3: Retributie voor ontlenen van bibliotheekmaterialen
Artikel 4
Het ontlenen van boeken, strips, tijdschriften, cd’s en cd-roms is gratis.
Voor dvd’s wordt per stuk €1,50 leengeld gevraagd per periode van 4 weken.
Voor games wordt per stuk €2,00 leengeld gevraagd per periode van 4 weken
Voor spel-o-theek wordt per spel €2,00 leengeld gevraagd per periode van 2 weken
Een e-boek abonnement bedraagt €5,00 voor 3 uitleningen.

 

Hoofdstuk 4: Retributie voor reserveren materialen
Artikel 5

Uitgeleende materialen kunnen gereserveerd worden tegen een vergoeding van € 0,50 per item.
De lener wordt per e-mail of per brief op de hoogte gebracht dat de reservering klaar ligt en heeft 14 dagen de tijd om het gereserveerde materiaal af te halen.

 

Hoofdstuk 5: Retributie voor interbibliothecair leenverkeer
Artikel 6
Materialen die niet voorhanden zijn in onze collectie, kunnen bij andere bibliotheken worden aangevraagd.

- Aanvraag bij een openbare bibliotheek: de gebruiker betaalt € 2,00 per aangevraagd item.

- Aanvraag bij een wetenschappelijke bibliotheek of een documentatiecentrum: de gebruiker betaalt de werkelijke kosten.

 

Hoofdstuk 6: Retributie voor overschrijden van de uitleentermijn
Artikel 7
Wie uitgeleende bibliotheekmaterialen laattijdig terugbrengt, betaalt per item volgende retributie:

€ 0,25 per dag per itemadministratiekosten voor het verzenden van de herinneringsbrieven

 

Artikel 8
Na 4 en 18 dagen overschrijding van de uitleentermijn worden administratieve kosten aangerekend voor een 1ste en een 2de herinneringsbrief à rato van € 0,75 per brief.
34 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn, wordt een aangetekende brief verstuurd. De kosten van deze aangetekende zending worden van de lener teruggevorderd.

 

Artikel 9
Indien geen gevolg wordt gegeven aan de reglementaire aanmaningen, zullen de nodige juridische stappen worden ondernomen om de nalatige bibliotheekgebruiker tot teruggave van de geleende materialen te dwingen en/of tot het betalen van een schadevergoeding.
Het verschuldigde bedrag zal dan via de financiële dienst van de gemeente worden teruggevorderd.
De bibliotheekkaart wordt geblokkeerd tot de nodige kosten met de bibliotheek vereffend zijn.

 

Hoofdstuk 7: Retributie voor beschadiging en verlies

Artikel 11
De lener draagt zorg voor allen geleende materialen. Bij verlies of beschadiging van het bibliotheekmateriaal dient een schadevergoeding betaald te worden: de aankoopprijs van het materiaal verhoogd met €2,50 verwerkingskosten.

 

Artikel 12
Indien het werk verschillende onderdelen bevat of materialen waarvan de afzonderlijke delen niet apart te verkrijgen zijn, is de lener bij beschadiging van één of meerdere delen de waarde van het hele werk verschuldigd.

 

Artikel 13
Bij gedeeltelijke beschadiging, waarbij het item na herstelling nog bruikbaar is, gelden de volgende retributies:

CD-doosje: € 1,00DVD-doosje: € 2,00Game doosje: € 2,00Bijlagen CD,DVD of Game: € 2,00Barcode € 1,00

In geval van gedeeltelijke beschadiging blijft de bibliotheek eigenaar van het materiaal.

 

Hoofdstuk 8: Retributie voor prints en kopieën
Artikel 14
De gebruiker dient zich te vergewissen van de eventuele auteursrechterlijke bescherming van de overgenomen gegevens. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk in geval van niet-naleving.
Retributie:

A4 per blad € 0,15A3 per blad € 0,30

 

Hoofdstuk 9: Overige retributies
Artikel 15
Geregeld bekijken we de bibliotheekcollectie en worden oude materialen uit de collectie genomen en verkocht volgens volgende retributie:

oude boeken: € 0,503 tijdschriften: € 0,50cd’s , cd-roms en dvd’s: € 0,50games: € 1,00

 

Artikel 16
Verkoop van duurzame tas met bibliotheeklogo: € 1,00

 

Hoofdstuk 10: Retributie voor internet
Artikel 17
Internetgebruik is gratis voor bibliotheekleden.

Goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 en gaat in voege vanaf 1 januari 2014.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster