Openbare consultatie geïntegreerd beheerplan ‘Het Broek’

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een beheerplan laten opmaken voor het gebied “Het Broek”. Ook een aantal nabijgelegen percelen in eigendom van Bloso zijn hierin opgenomen. In totaal gaat het over meer dan 160 hectare bos en natuur, gelegen op het grondgebied van Blaasveld en een deel van Heffen. Het beheerplan beschrijft hoe het gebied er nu uitziet en welk beheer er de komende 20 jaar zal gevoerd worden. Het geeft weer welke ecologische, economische en recreatieve doelstellingen men wil bereiken en welke ingrepen daarvoor nodig zijn. Tijdens de opmaak van dit beheerplan, werd al intens overleg gepleegd met diverse betrokken instanties en werd er vanzelfsprekend rekening gehouden met al lopende plannen.

Nu is het ogenblik aangebroken dat iedereen inspraak krijgt in het voorliggende ontwerpbeheerplan. Van maandag 17 februari tot en met maandag 17 maart 2014 zal het beheerplan ter inzage liggen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, in het bezoekerscentrum van Het Broek en bij Bloso. Eventuele opmerkingen over het beheerplan kan u schriftelijk bezorgen op onderstaande adressen.

 

Agentschap voor Natuur en Bos
T.a.v. Wim De Maeyer, Lange Kievitstr. 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen
Tel: 03 224 62 62 / Fax: 03 224 60 90 / ant.anb@vlaanderen.be

 

Bezoekerscentrum Scheyvaerts
Boswachter Hans Van Praet, Het Broek 1, 2830 Blaasveld

hans.vanpraet@lne.vlaanderen.be / GSM: 0479/679.478.

 

Bloso Domein Hazewinkel

Johan Blondelle, Beenhouwerstraat 28, 2830 Heindonk

johan.blondelle@bloso.be

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster