Verhuurvoertuigen met bestuurder

Wat

Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn "alle diensten waarbij personen tegen betaling worden vervoerd door voertuigen met een bestuurder", dit met uitzondering van geregeld vervoer of taxidienst.

Het voertuig mag maximaal negen personen bevatten, de bestuurder inbegrepen.

Om deze activiteit uit te voeren moet je over een vergunning beschikken.

 

De vergunning wordt verleend voor vijf jaar en kan worden hernieuwd.


Voor wie

Voor elke persoon of vennootschap die ofwel eigenaar is van het voertuig, hetzij er de beschikking over heeft door een contract of aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst.

De gemeente Willebroek heeft een reglement betreffende de uitbating van een VVB.

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

U kan het aanvraagformulier voor de uitbating van een VVB-dienst downloaden of bekomen op het gemeentehuis.

 

Nadien overhandigt u een volledig ingevuld formulier met alle gevraagde bijlagen aan de dienst lokale economie.

 

Wat meebrengen

  • Bewijs van goed gedrag en zeden
  • (Een kopie van) identiteitskaart
  • Statuten van de onderneming
  • Verzekeringsbewijzen van de voertuigen
  • Verdere details vindt u in het aanvraagformulier

Kostprijs

De vergunning kost 250 euro (+ indexering) per ingeschreven voertuig. Deze belasting wordt jaarlijks geïnd.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster