Hoe maak je jouw vereniging toegankelijk(er)?

Zorg dat je betaalbaar bent!

 • Organiseer een 2de handskoffer of een uitleendienst voor uniformen, sportuitrusting, instrumenten, ....
 • Verminder eventueel het lidgeld als mensen het moeilijk kunnen betalen of stel een afbetalingsplan voor.
 • Probeer te vermijden dat er bovenop de kosten van een inschrijving nog andere kosten bijkomen, indien wel vermeld duidelijk wat er wel /niet van leden verwacht wordt.
 • Bij kinderen of jongeren kan je een maximumbedrag vastleggen voor zakgeld. Ook rond het bezit van gsm’s, spelletjes of … kan je grenzen stellen en duidelijke afspraken maken.
 • Geef een overzicht van de gehanteerde tarieven en maak daarbij duidelijk wat de mogelijkheden zijn binnen de vereniging om hier eventueel aan tegemoet te komen.
 • Het OCMW heeft een financiële tegemoetkoming die de sportieve en culturele participatie moet vergemakkelijken. Iemand die lid wil worden van een vereniging maar hiervoor onvoldoende budget heeft, kan hiervoor in sommige gevallen terecht bij het OCMW.

*De Chiromeisjes Willebroek zijn te herkennen aan Chiro kleren. Iedereen ziet er anders uit, maar de kleren zorgen voor verbondenheid. Er is ook een tweedehandskoffer waar ouders uit kunnen putten om hun kinderen in uniform te steken.

 

Fanfare Vrienden van het Recht

Sommige leden hebben hun eigen instrument maar veruit de meeste leden hebben hun instrument in bruikleen van de fanfare. Er is ook een mogelijkheid tot een afbetalingsplan. De fanfare koopt dan een instrument voor een lid en het lid betaalt deze terug in termijnen.

 

De laatste jaren heeft VTS Turnvereniging bewust de keuze gemaakt om het lidgeld niet te verhogen maar ervoor gekozen om extra inkomsten binnen te halen via activiteiten. Bijvoorbeeld via een koekjesslag, Italiaans restaurant, kanaalfeesten, …. Niemand is verplicht om aan deze activiteiten deel te nemen.

 

 

 

Zorg dat je bereikbaar bent!

 • Zorg ervoor dat het gebouw gemakkelijk te betreden is. 
 • Vergader op de gelijkvloerse verdieping als sommige leden slecht te been zijn.
 • Zorg ervoor dat de ruimte en de looproute goed verlicht is, ondersteun eventueel met een bewegwijzering.
 • Denk aan een toegankelijk en bruikbaar toilet.
 • Zorg ervoor dat nooduitgang en vluchtroutes goed opvallen en toegankelijk zijn voor personen met een handicap.
 • Vermeld in je communicatie hoe mensen je vereniging met het openbaar vervoer kunnen bereiken.
 • Denk aan de mogelijkheid om te carpoolen.
 • Denk aan een goede akoestiek in de ruimte, zodat iedereen goed verstaanbaar is.
 • Zorg voor zitplaatsen voor rolstoelgebruikers.
 • Zorg ook voor een goede zitgelegenheid met stevige stoelen met armleuningen voor de andere deelnemers.

Samen koken in buurthuis Mozaïek bekijkt altijd hoe mensen zonder auto die slecht te been zijn toch naar de activiteit kunnen komen. Eén van de vrijwilligers gaat zo iemand soms ophalen en er wordt samen gecarpoold.

 

 

Zorg dat je zichtbaar en herkenbaar bent!

 

Zorg voor duidelijke, begrijpbare en aantrekkelijke flyers, folders of affiches

 • Maak je tekst eenvoudig en leesbaar: gebruik eenvoudige taal
 • Gebruik een duidelijk lettertype als Arial, Verdana, Times New Roman dat voldoende groot is
 • Maak gebruik van pictogrammen en fotomateriaal om de inhoud te illustreren
 • Vermijd titels in blokletters
 • Voorzie eventueel een logo en huisstijl voor je vereniging
 • Vermeld een contactpersoon (met foto) van je vereniging met zijn/haar telefoonnummer
 • Geef een duidelijk overzicht wat de activiteiten zijn binnen jouw vereniging: wat,  wanneer, uren, kostprijs?
 • Communiceer via verschillende kanalen

Kom naar buiten met je vereniging!

 • Organiseer eens een activiteit op het grasplein in de buurt of op het plein voor de kerk. Door je open te stellen voor de buurt, kan je steun van buurtbewoners krijgen.
 • Je kan aansluiting vinden bij  zichtbare activiteiten en evenementen in het Willebroekse en zo zichtbaar worden voor iedereen, dit kan helpen om meer leden te werven.

Buurthuis Mozaïek

“We hebben niet veel pannenkoeken verkocht op de kanaalfeesten, maar we waren zichtbaar en aanspreekbaar. We hebben verschillende vragen gekregen over onze activiteiten”.

 

Chiromeisjes Willebroek

Jaarlijks in september gaat de leiding van de Chiro langs in de scholen. Op deze wervingsdagen spelen ze spelletjes op het schoolplein en delen ze flyers uit.

 

Fanfare Vrienden van het Recht

20 jaar geleden was het slecht gesteld met de instroom van jong bloed in de vereniging. De jongste leden van de fanfare waren niet meer zo heel jong. Het bestuur besefte dat ze iets moest ondernemen. De fanfare is dan een paar jaar achtereen gaan spelen op scholen om jonge mensen warm te maken en met succes. Hieruit is de jeugdwerking de Muziekmak(k)ers ontstaan.

 

VTS Turnvereniging

Ook met kleding kan je veel doen. VTS heeft geïnvesteerd in trainingspakken en t-shirts met het logo. Zo verhoogt het groepsgevoel binnen de vereniging en zijn alle leden direct herkenbaar naar buiten toe.

 

 

Persoonlijk contact en mond-aan-mond-reclame

 • De gouden regel om andere leden, vrijwilligers en publiek aan te trekken is persoonlijk contact.  Spreek mensen aan, geef uitleg, luister naar hun vragen. Mond-aan-mond-reclame is de beste reclame!
 • Maak een lijstje van diensten, organisaties, andere verenigingen waar je je vereniging bekend kan gaan maken, die op hun beurt mensen mee kunnen motiveren en kunnen toeleiden naar jouw vereniging…

Buurthuis Mozaïek

“Flyers bussen heeft weinig zin. Als je mensen kunt aanspreken en dan de flyer kunt meegegeven werkt dit al beter. Op die manier kennen ze je ook al een beetje en dit verlaagt de drempel om te komen”.

 

VTS Turnvereniging

VTS is lid van de gemeentelijke sportraad. Hier onderhoudt de vereniging het contact met andere verenigingen en de gemeente, ook een mogelijke partner om nieuwe leden toe te leiden.

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster