Je staat er niet alleen voor! Ga op zoek naar partners!

Door samen te werken bundel je krachten en kom je automatisch met diversiteit in contact. De belangrijkste partners om aan diversiteit te werken vind je dicht bij huis. Bedenk waar je je doelgroep kunt vinden en ga daar eens langs voor een gesprek of om een demonstratie te geven.

  • In onze gemeente vind je verschillende moskeeën. Daar is vaak ook een socio-culturele werking aan verbonden of zij organiseren sportactiviteiten. Waarom zou je er niet eens binnenstappen om kennis te maken en eventueel eens samen een activiteit te doen? Hetzelfde geldt voor andere verenigingen en instanties die werken met mensen uit specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld OCMW, Lokaal Opvang Initiatief voor asielzoekers, Wederik dagcentrum, Willebroekse Rusthuizen,….
  • Onze diensten kunnen je op weg helpen. Aarzel niet om contact op te nemen met een van de vrijetijdsdiensten of de dienst Samenleven.
  • Ook kun je terecht in buurthuis Mozaïek, als je eens ideeën wilt uitwisselen met andere Willebroekse verenigingen, op zoek bent naar een ruimte of samen met andere verenigingen een activiteit wilt organiseren.

Fanfare4 Fun van Vrienden van het Recht vraagt leden van andere Willebroekse verenigingen altijd om mee te komen spelen. En met succes: er zijn altijd mensen die hiervoor te vinden zijn.

 

Chiromeisjes Willebroek heeft Assadaka (een Marokkaanse jeugdvereniging) al eens gevraagd om een ontbijt te verzorgen. In ruil daarvoor mocht Assadaka hun lokalen gratis gebruiken.

 

VTS Turnvereniging werkt mee aan de jaarlijkse sportdag van het Atheneum, de sportsnoepdag van de gemeentelijke sportraad en verschillende schoolfeesten. Ook weer een kans om het aanbod bekend te maken bij een divers publiek.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster