Bodem

OVAM            

De OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij, streeft naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen.
OVAM heeft als taak bij te dragen tot een betere bodemkwaliteit en waakt over de naleving van het Bodemdecreet.

 

Via instrumenten als bodemonderzoeken, bodemsaneringen en risicobeheer worden mens en milieu beschermd tegen de risico's van bodemverontreiniging.

 

U kan meer informatie bekomen in volgende brochure: "Waarom onze bodem de beste bescherming verdient".

Uzelf

 CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100

Bodembescherming lijkt misschien een thema dat ver van uw bed ligt, maar toch kan ook u er ooit mee worden geconfronteerd. Als er verontreiniging optreedt op uw grond, bent u verplicht onmiddellijk maatregelen te treffen.

 

Indien u een grond koopt of verkoopt is een bodemattest noodzakelijk.

 

Gaat het over een risicogrond? Dan zijn de bepalingen van het Bodemdecreet van toepassing. In dat geval kan het zijn dat u eerst een oriënterend bodemonderzoek moet laten uitvoeren voor de overdracht kan plaatsvinden. 

 

In het bodemdecreet is duidelijk omschreven wie het initiatief moet nemen om een bodem te saneren. Deze is in principe de beheerder, exploitant gebruiker of eigenaar.

 

Voor meer informatie over de wetgeving, kijk op volgende link.

 

Voor meer algemene informatie kan u terecht bij OVAM.

Andere partijen

De gemeente kan meer achtergrondinformatie geven over het verleden van uw stuk grond: zijn er ooit milieuvergunningen of omgevingsvergunningen uitgereikt voor uw grond, is er ooit een stortplaats geweest, enz.

 

Erkende bodemsaneringsdeskundigen bepalen of, en in hoeverre, sanering van uw bodem nodig is en begeleiden ook dit traject.

 

Tenslotte zijn er de saneerders: zij staan in voor het proper maken van uw terrein.

Dit kan door afgraven of door andere saneringstechnieken.

Sommige risicovolle sectoren (zoals bijvoorbeeld droogkuis of benzinestations) groeperen zich om de sanering ten gevolge van hun beroepsactiviteiten gezamenlijk aan te pakken.

 

Ook notarissen, immokantoren, enz. zijn goed geplaatst om u advies te geven.

 

Maar uiteraard werkt dit allemaal slechts als iedereen, burgers en bedrijven, zijn verantwoordelijkheid opneemt: de bodem koesteren en proper houden en bestaande vervuiling snel en correct aanpakken.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster