Grondeninformatieregister

Grondeninformatieregister

 

Om u beter te beschermen wanneer u een terrein verwerft, maken wij een inventaris van alle percelen waarover wij gegevens hebben.

In deze gegevensbank verzamelen we uitgebreide dossiers met alle gekende gegevens over een grond, zijn verontreiniging en de saneringsfasen. Dit grondeninformatieregister is uniek in de wereld. Nergens anders registreren organisaties de gegevens over een grond zo gedetailleerd.

 

Systematische gegevensaanvoer

 

Bij overdracht van een risicogrond, sluiting van risico-inrichtingen, verplicht het Bodemdecreet u om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Alleen zo komen we te weten of een grond al dan niet is verontreinigd. Een grondoverdracht is dan ook het sleutelmoment om de gegevens in het grondeninformatieregister systematisch en georganiseerd aan te vullen.

Dit register is niet volledig: nog altijd worden er gronden onderzocht. We schatten het aantal risicogronden op 76.200.

 

Kennis verontreinigde gronden

 

Doel van de inventaris?

De verontreiniging in Vlaanderen in kaart brengen, de bodem systematisch saneren en u wettelijk beschermen als u een grond verwerft.

 

Bodemattest op verzoek

 

Op eenvoudig verzoek krijgt u van ons een bodemattest van een grond uit het register. Dit attest vermeldt de gegevens die verplicht in het grondeninformatieregister worden opgenomen. Hebben we over een bepaalde grond geen gegevens? Dan wordt dit ook vermeld.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster