Vlarebo lijst

Vlarebo-lijst

Verontreinigde gronden identificeren is een prioriteit van het Bodemdecreet. Daarom is er in bijlage I van het Vlarem, in kolom 8, een lijst terug te vinden van inrichtingen die mogelijk bodemverontreiniging veroorzaken. Zo kan u zelf nakijken of een grond een risicogrond is of niet: zijn of waren er dergelijke risico-inrichtingen aanwezig op de grond of niet?

Om na te gaan of een perceel een risicogrond is, kunnen ook andere informatiebronnen geraadpleegd worden: gemeentelijke inventaris van de risicogronden, informatie van eigenaar en omwonenden, archieven, oude luchtfoto's,...

 

Lijst stuurt onderzoek

U overweegt de overdracht van een grond...

Indien op deze grond ooit een risico-inrichting gevestigd was of nog steeds is, moet een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden in volgende gevallen:

 

 

  • bij sluiting van de inrichting;
  • voor bepaalde categorieën binnen een zekere termijn en daarna periodiek; 
  • bij onteigening van een grond;
  • bij vereffening en faillisement.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster