Voederen van zwervende dieren

Voederen van dieren

 

brood.png

Foto genomen in de Stationsstraat                    

                                                                                        

Het voederen van dieren op de openbare weg is sluikstorten!

Duiven, meeuwen, katten een andere dieren komen gretig af op achtergelaten voedsel. Het achterlaten van de voedingsmiddelen behoort echter tot sluikstorten. 

Wanneer deze toch worden gevoederd, kunnen onder andere ook ratten en muizen op het voer afkomen.

De uitwerpselen van de vogels bevuilen het openbaar domein alsook vensterbanken en auto’s. Wanneer deze dieren niet gevoerd worden, daalt het aantal dieren op een diervriendelijke manier. Wanneer het voedsel schaarser is, neemt de voortplantingsdrang af. Dit resulteert in minder overlast door meeuwen en duiven. Eveneens zal de rattenproblematiek verminderen, aangezien er geen restanten worden achtergelaten door andere dieren.

 

Omwille van bovenstaande redenen wordt iedereen opgeroepen hinder te voorkomen door de zwervende dieren niet te voederen. Voederen is geen diervriendelijk gedrag, integendeel, je bevuilt de openbare weg, dieren eten beschimmeld of rottend voedsel met alle gevolgen van dien.

Er zal meer toezicht zijn om deze praktijken te bestraffen en bijgevolg de aanwezige hinder te beperken.

Alvast bedankt voor uw bijdrage voor een proper en leefbare omgeving.

 

 

 

duif.jpg

 

Artikels uit het politiereglement

 

Titel 2, Hoofdstuk 2, Afdeling 4, Onderafdeling 2

Artikel 49.

Uitgezonderd de door de burgemeester afgeleverde toelatingen is het verboden in de openbare ruimte en op openbare plaatsen zoals openbare parken en openbare tuinen eender welke materie voor de voeding van zwervende dieren (bijv. katten, duiven) achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer.


De eigenaars, beheerders, huurders of gebruikers van gebouwen zijn verplicht maatregelen te treffen om het nesten van verwilderde duiven en katten te verhinderen, alsook bevuilde gebouwen te doen schoonmaken en ontsmetten.


doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster