Jan De Decker

(1880-1957)

 

Jan De Decker was zeer fier op de acht frontstrepen die hij droeg. Hij legde op 10 januari 1933 als raadslid de eed af. Hij werd op 12 januari 1939 als schepen geïnstalleerd, maar een goed jaar later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, door de bezetter geschorst. Na vanaf 4 de­cember l944 als dd. burgemeester het lokaal bestuur in goede banen te hebben geleid, werd hij bij besluit van de Prins Regent, in datum van 19 april 1945, benoemd tot burgemeester van de gemeente Heindonk. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november 1946 werd hij op­nieuw burgemeester. De gemeenteraadszitting van 14 april 1947 was de laatste zitting die hij leidde. Hij overleed te Londerzeel op 16 februari 1957.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster