Zwaluwen - bescherming nestgelegenheden

Het gaat niet goed met onze zwaluwen

ZwaluwZwaluwen vinden steeds minder geschikte broedplaatsen op onze gebouwen. Vaak zijn de gevels en dakgoten niet meer geschikt voor huiszwaluwen. Landbouwstallingen worden afgesloten omwille van bedrijfstechnische en hygiënische redenen. Deze gaven lang een geschikt onderdak voor de boerenzwaluw. Bovendien worden er nog geregeld zwaluwnesten vernietigd. Veel mensen willen immers geen uitwerpselen op hun stoep of raam en vernietigen daarom de nesten.

Aangezien zwaluwen een beschermde soort zijn, is het vernietigen van de nesten verboden. Dit probleem kan simpel worden opgelost met een (mest)plankje onder het nest.

 

Zwaluwen te Willebroek

Zwaluwnesten te Willebroek - overzichtOok te Willebroek gaat de zwaluwpopulatie sterk achteruit.

Uit het overzichtskaartje blijkt dat de gekende nestplaatsen zich beperken tot de deelgemeenten. Voornamelijk oude boerderijen huisvesten nog zwaluwen. De aantallen beperken zich echter gemiddeld van 1 tot 5 nesten per plaats.

Er zijn enkele uitzonderingen met meer dan 10 nesten.

 

Wij roepen dan ook iedereen op om, enerzijds de nog aanwezige nesten te melden (hiervoor krijg je subsidies), of nieuwe nestkasten aan te brengen. Ook het regionaal landschap Rivierenland ondersteunt de acties ter bescherming van zwaluwen. U kan via de website van RLR (Regionaal Landschap Rivierenland) contact opnemen.

 

 

 

 

Wenst u meer informatie over zwaluwen? Dan kan u steeds terecht op de website van natuurpunt.

 

Voor het beschermen van zwaluwnesten kan u ook een subsidie bekomen, in bijlage vindt u het aanvraagformulier en reglement.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster