Dienstencheques

 

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarmee u huishoudelijke hulp kunt betalen.

 

Per uur huishoudelijke hulp moet u een cheque geven aan de werknemer die het werk opknapt.

 

Voor één dienstencheque betaalt u 9,00 euro. Daarenboven zijn ze voor 30% fiscaal aftrekbaar.

 

Dit wil zeggen dat na belastingaftrek de dienstencheque u maar 6,30 euro kost.

 

U moet wel minimum tien cheques per keer bestellen.

Jaarlijks zal er ook een administratieve kost aangerekend worden ten bedrage van 30,00 euro. Dit dient om administratieve-, verplaatsings- en verzekeringskosten te dekken.

De cheques kunt u aankopen bij Sodexho, de uitgever en beheerder van de dienstencheques.

Om dienstencheques aan te vragen, moet u zich eerst inschrijven. Deze inschrijving is gratis.

 

Een inschrijvingsformulier is verkrijgbaar bij Sodexho of online op www.dienstencheques-rva.be, maar ook bij het OCMW van Willebroek kunt u hiervoor terecht. 

 

U kan de dienstencheques gebruiken bij de dienst huishoudelijke hulp en poetshulp van de OCMW-dienst Thuiszorg.

 

De dienst verzorgt verschillende taken in het huishouden

 • schoonmaken van de woning
 • was & strijk
 • ramen poetsen
 • bereiden van maaltijden
 • kleine herstelwerken aan kledij

Voor meer informatie kan u steeds bij de thuiszorgcoördinatoren terecht.

 

Vanaf 2014 wordt gewerkt met een wachtlijst aan de hand van een prioriteitensysteem:

6 categorieën van hulpvragers krijgen prioriteit op de wachtlijst omwille van hun zorgbehoevendheid.

 

In volgorde van prioriteit zijn deze 6 categorieën:

 

 1. Palliatieve hulpvrager
 2. Hulpvrager is cliënt van de dienst gezinszorg van het OCMW Willebroek en is zorgbehoevend
 3. Hulpvrager is cliënt van de sociale dienst
 4. Hulpvrager heeft een dementieprobleem
 5. Hulpvrager met complexe zorgproblematiek die niet palliatief is, noch te kampen heeft met dementie
 6. Hulpvrager ouder dan 75 jaar
 7. Voor de overige hulpvragers, zijnde 65 +ers, die niet onder één van de zes bovenvermelde categorieën vallen, bepaalt de inschrijvingsdatum de plaats op de wachtlijst.

Dit systeem wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat de meest zorgbehoevende en/of maatschappelijk kwetsbare inwoners eerst hulp krijgen.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster