Reglementen en verordeningen

U vindt hier een overzicht van de reglementen en verordeningen die de gemeente Willebroek heeft afgekondigd.

 

Gemeentebelasting en retributies

Reglementen aangenomen in gemeenteraad 16 december 2014 en bekend gemaakt op website op 19 december 2014.

 

Algemene bestuurlijke politieverordening

Bijlage 1: Bestruiding processierupsen

Bijlage 2: Duiven

Bijlage 3: Inzameling van afvalstoffen en containerpark

Bijlage 4: De Naeyer

Bijlage 5: Watervlak Den Bocht en Watersportbaan Hazewinkel

Bijlage 6: Kanaalfeesten

  • Reglementen aangenomen in de gemeenteraad van 16 december 2014 en bekend gemaakt op de website op 3 maart 2015.
  • Bestuurlijke politieverordening 2017 gewijzigd in de gemeenteraad van 28 maart 2017 en bekend gemaakt op website op 5 april 2017. 
  • De wijziging van de bestuurlijke verordening d.d. 21 februari 2017 betreft de administratieve afhandeling van de overtredingen betreffende GAS 2 (lichte gemengde inbreuken vb. nachtlawaai en GAS 3 (zware gemengde inbreuken vb. slagen en verwondingen). De artikelen 87 ter tot en met 87 septies werden toegevoegd (zie bijgevoegd protocolakkoord).
  • Bestuurlijke politieverordening 2017 gewijzigd in de gemeenteraad van 27 februari 2018 en in werking vanaf 1 maart 2018.  

 

Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen en bijhorend protocolakkoord

Verordening goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2014, gewijzigd in de gemeenteraad van 27 februari 2018 en in werking vanaf 1 maart 2018.Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 november 2017

 

Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 augustus 2017 en in werking vanaf 1 januari 2018

Oudere, bestaande reglementeringen

Reglementeringen

Aanvullende verkeersreglementen 

Reglement Willebroekse zaalvoetbalcompetitie, Laatst gewijzigd op 21 mei 2012

Reglement aanplanten en onderhouden hagen, heggen, houtkanten 

Reglement afvalarme evenementen 

Reglement Carnavalstoet 

Reglement erkentelijkheidsplaket 

Reglement kampioenenviering

Gewijzigd op de algemene vergadering van de Sportraad op 22 april 1991.

Reglement leegstand

Goedgekeurd in de Gemeenteraad van 29 juni 2010

Reglement sociaal wonen

Goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 19 oktober 2010

Gewijzigd door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2011

Reglement tegeltuintje

Goedgekeurd in de Gemeenteraad van 29 juni 2010

Reglement ter ondersteuning van straat- en buurtfeesten

Goedgekeurd in de Gemeenteraad van 16 december 2010

Reglement trofee sportverdienste

Reglement zonneboiler (DL 157)

 

Politiebesluit - beperking gebruik drinkwater
In werking vanaf 22 juni 2017 

Opgeheven op 1 juli 2017


Politieverordening met betrekking tot het DJ muziekfestival van 1 en 2 september 2017

Verordening goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 augustus 2017 en in werking met onmiddellijke ingang

 

Subsidies

Ondersteuning buurt- en wijkwerking 

Subsidiereglement jeugd, sport, cultuur, senioren

Goedgekeurd in de Gemeenteraad van 29 juni 2010

Subsidiereglement kwalitatieve uitbouw sportclubs

Van toepassing op alle projectaanvragen ingediend na 1 januari 2014 en is geldig tot 31 december 2019

Subsidiereglement professionalisering jeugdsportclubs

Van toepassing op alle projectaanvragen ingediend na 1 januari 2014 en is geldig tot 31 december 2019

Subsidiereglement infrastructuurwerken sportverenigingen

Goedgekeurd in de Gemeenteraad van 24 juni 2014

Van toepassing op alle projectaanvragen ingediend na 1 januari 2014 en is geldig tot 31 december 2019

Gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 mei 2017

Van toepassingen van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2020


 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster