Openbaar onderzoek

Wat is een openbaar onderzoek?

 

Een openbaar onderzoek bij stedenbouwkundige aanvragen kan u herkennen door de gele affiche dat wordt uitgehangen op de plaats van de geplande werken ter hoogte van de rooilijn.

Er zijn doorgaans geen specifieke vormvereisten gesteld aan de inhoud van een bezwaarschrift. Let in elk geval op de volgende punten:

 • Vermeld uw volledige naam en adres en onderteken het bezwaarschrift
 • Vermeld het voorwerp van uw bezwaarschrift: waartegen is het gericht?
 • Vermeld de feitelijke gegevens die relevant zijn (eigendomsaktes, verkregen vergunningen, planningscontext, erfdienstbaarheden, eigendomsstructuren, enz.)
 • Vermeld uw bezwaren. Werk deze grondig en gestructureerd uit. Tracht deze feitelijk en juridisch te onderbouwen, zo mogelijk aan de hand van wetgeving, rechtspraak, rechtsleer. Laat u hiervoor zo nodig bijstaan.
 • Vermeld in voorkomend geval alternatieven, oplossingen, voorstellen,...
 • Structureer het bezwaarschrift zo duidelijk mogelijk
 • Formuleer uw zinnen helder en precies

 

Eventuele opmerkingen of bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen – Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek, of afgegeven te worden op de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening tegen ontvangstbewijs.   

 

 

Openbaar onderzoek GRUP Brabantnet - sneltram A12

Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Willebroek, Wemmel

Openbaar onderzoek van 31/03/2017 tot en met 29/05/2017
De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 17/02/2017. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 31/03/2017 tot en met 29/05/2017 kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.

Het indienen van bezwaren kan op volgende wijze:

 

 1. Bij de Vlaamse regering:
  - Per aangetekend schrijven (Vlaamse Regering, p/a Afdeling Gebieden en Projecten, K. Albert II-laan 19 bus 16, 1210 Brussel)
  -
  Afgegeven tegen ontvangstbewijs
  -
  Ingediend via de website: https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Indienen-bezwaar
 2. Bij de gemeente: 
  - Afgegeven tegen ontvangstbewijs


Tijdens het openbaar onderzoek worden twee infomomenten georganiseerd tussen 16.00u en 20.00u:

- op 2 mei 2017: GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44, 1840 Londerzeel

- op 8 mei 2017: adm. centrum Meise, Tramlaan 8,1861 Wolvertem


Voor meer informatie kan u terecht op volgende website: https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00453_00001 of de Vlaamse Infolijn: 1700 

Openbaar onderzoek voetweg 41 (Kraagweg)

Klik hier voor meer informatie.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster