Voltijds zwembadbeheerder - secretaris WIKA

PROJECTVERENIGING WIKA /ZWEMBAD DE DRUPPELTEEN

 

WERFT AAN:

 

VOLTIJDSE ZWEMBADBEHEERDER – SECRETARIS PROJECTVERENIGING WIKA
IN CONTRACTUEEL VERBAND

(C4 – C5) (m / v )

 

De functiebeschrijving, inschrijvingsformulier kandidatuurstelling en de volledige voorwaarden kunnen bekomen worden bij de Projectvereniging Wika, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Zij kunnen ook geraadpleegd worden op de website van onze Projectvereniging (www.dedruppelteen.be) klik op “zwembadbeheerder in contractueel verband”.

 

Kandidaturen dienen uiterlijk op 29 april 2015 toe te komen (datum van ontvangst is bepalend!). Zij worden gericht aan de Voorzitter van de Projectvereniging WIKA, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos met vermelding kandidatuurstelling.

 

Kandidaten gebruiken het verplichte inschrijvingsformulier om hun kandidatuur te stellen. Zij voegen tevens een uitgebreid curriculum vitae toe.

 

Profiel

  • houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig
  • houder van het diploma “Sportfunctionaris”

 De Projectvereniging WIKA werft ook weekendwerkers aan voor de functie van redder tijdens de weekends.

Je kunt je kandidatuur stellen door het inschrijvingsformulier te downloaden van de website www.dedruppelteen.be en volledig ingevuld terug te zenden uiterlijk op 29 april 2015 naar: Projectvereniging WIKA, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Voorwaarden: minimaal 18 jaar zijn en in het bezit van het “Hoger Redderbrevet” afgeleverd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap BLOSO – VTS en van een recent bijscholingsattest.

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster