Stroomgebiedbeheersplannen Schelde en maas

CIWIn uitvoering van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, stelde de Vlaamse regering op 8 oktober 2010 de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en de Maas en het bijhorende maatregelenprogramma voor Vlaanderen vast.

De Coördinatiecommissie Waterbeleid (CIW) stond in voor de voorbereiding van de plannen. 

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster