Delegatie-bevoegdheden

Een woordje uitleg betreffende wie, wat en hoe over delegatie bevoegdheden.

 

overzicht delegatiebevoegdheden   en de delegatiebevoegdheden afgesproken tussen de burgemeester, het burgerteam en het onthaal

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster