OO Promat_WKK

Ons bestuur gaat over tot het openbaar onderzoek van een milieuvergunningsaanvraag ingediend door de nv Promat International tot het het veranderen van een inrichting voor het produceren van brandwerende bouwmaterialen door:

 

-  uitbreiding met een WKK-installatie bestaande uit:

een gasturbine met een generator van 6,3 MWel (12.1.2) en met een warmtevermogen van 20 MWth met de toelating tot de emissie van CO2 (20.3.8. – 31.1.3 – 43.3.2 – 43.4);een gasbooster van 250 kW (16.3.2.2.a);

- uitbreiding met een heat recovery steam generator, bestaande uit:

een stoomgenerator van 20 MWth (20.3.8);een stoomvat van 80.000 liter (39.2.2);een stookinstallatie van 20 MW met de toelating tot de emissie van CO2 (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);

- uitbreiding met:

een transformator van 1.000 kVA (12.2.1);een transformator van 9.000 kVA (12.2.2);2 UPS-batterijen van respectievelijk 10 kVA en 24 kVA voor de WKK en 2 noodvoedingen met telkens 4 batterijen van 816 VAh (12.3.1);

- wijziging door:

het verwijderen van het LPG-station en de opslagtank van 4.850 liter LPG;het verwijderen van een stoomketel van 21,4 MWth (20.3.8 – 43.1.3 – 43.3.2 – 43.4) met een inhoud van 15.000 liter (39.2.2)

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 12.1.2 – 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.1 - 16.3.2.2.a - 20.3.8 - 31.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4;

zodat de inrichting voor betreffende rubrieken omvat:

- een gasturbine met een generator van 6,3 MWel (12.1.2);

- 3 transformatoren van respectievelijk 1x 800 kVA en 2x 1.000 kVA (12.2.1);

- 8 transformatoren van respectievelijk 7x 1.600 kVA en 1x 9.000 kVA (12.2.2);

- UPS-batterijen met een totaal vermogen van 40.528 VAh (12.2.2);

- diverse koelsystemen en compressoren van in totaal 395 kW (16.3.2.2.a);

- het drogen of calcineren van gips of het produceren van gipsplaten en andere gipsproducten met een vermogen van 117,2 MWth (20.3.8);

- een gasturbine van 20 MWth (31.1.3);

-  een stoomketel van 16.500 liter, een stoomvat van 80.000 liter, 2 autoclaven met elk een volume van 130.200 liter en 28 reactoren met elk een volume van 10.000 liter (39.2.2);

- diverse stookinstallaties en een turbine van in totaal 117,2 MWth en met de toelating tot de emissie van CO2 (43.3.2 - 43.4), waarvan 97,2 MWth tevens gerubriceerd is onder 43.1.3;

 

alhier, Bormstraat 24.

 

De bekendmaking kan u hier downloaden.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster