Fleur je gevel op!

Een tegeltuintje fleurt je straat en je huis op en brengt een extra stukje natuur in onze gemeente. De gemeente leent je graag een stukje voetpad om tegen jouw gevel een klimplant te laten groeien. We staan toe om een tegel uit het voetpad te halen en de fundering te vervangen door goede plantaarde.

 

Voorwaarde is wel dat je een minimum breedte van 1,50 meter overhoudt voor een vlotte en veilige doorgang van voetgangers. Deze en andere regels zijn vastgelegd in een gemeentelijk reglement dat je samen met het aanvraagformulier kan aanvragen bij de milieudienst. 

 

We willen het je gemakkelijk maken om een tegeltuintje aan te leggen. Je hoeft hiervoor geen vergunning meer aan te vragen, maar moet dit wel melden bij de milieudienst.

 

TIP

Is je voetpad te smal voor een tegeltuin? Zet dan bloembakken op de vensterbank. Die geven ook veel kleur en plezier.


Meer info en tips of advies over planten

Organisatie Willebroek, dienst milieu

milieu@willebroek.be

03 866 90 35


doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster