Afwatering en riolering

Sinds 01 januari 2006 is de gemeente niet langer eigenaar of beheerder van het gemeentelijk rioleringsstelsel.  De riolering werd volledig overgenomen door HidroRio, een onderafdeling van Pidpa.  Voor al uw vragen in verband met de afwatering van uw woning, over uw septische put, uw aansluiting op de riolering, ... kan u best rechtstreeks contact opnemen met HidroRio.  Zij helpen u graag verder.

 

Contactgegevens HidroRio:

  • gratis nummer: 0800 90 300
  • website: http://riolering.pidpa.be/
  • e-mail: klant@pidpa.be
  • Adres: Pidpa, Desguinlei 246 te B-2018 Antwerpen


De keuring van uw riolering: Broodnodig voor het milieu!

Om het milieu te sparen zorgen wij samen voor een goede afvoer, transport en zuivering van uw afvalwater.  Natuurlijk is een goed werkend  openbaar rioleringsstelsel hierbij van groot belang.  Maar ook de kwaliteit van uw eigen private waterafvoer speelt  een grote rol.  Dat heeft onder meer te maken met de manier waarop uw afvoer is aangesloten op het openbaar net of een gracht en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat u afvoert (gescheiden riolering).

 

Daarom is sinds kort een keuring van uw privéwaterafvoer (eigen riolering) verplicht bij nieuwbouw of renovatie van een bestaande woning.

 

Bij deze keuring wordt nagegaan of het regenwater en het vervuilde afvalwater apart afgevoerd worden tot aan de rooilijn. Daarnaast wordt gekeken of alle toestellen (bad, toilet, …) op deze afvoeren zijn aangesloten. Ook het gebruik van een septische put is verplicht.

Wanneer dit het geval is, ontvangt u een keuringsattest. Pas dan kan en mag uw aansluiting gebeuren op de openbare riolering!

De organisatie van de keuringen privéwaterafvoer is in onze gemeente toevertrouwd aan Pidpa, tevens ons drinkwaterbedrijf.  Als u bij hen een keuring aanvraagt en er dient ook een keuring van uw drinkwaterinstallatie nog te gebeuren, kan dat in één bezoek gecombineerd worden aan een voordeliger tarief.

We raden u aan om deze keuring zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.  Het is immers veel makkelijker als de waterafvoer van aan uw sanitaire toestellen tot aan de inspectieputjes nog (gedeeltelijk) zichtbaar is.  Neem ook tijdens de werken voldoende foto’s.  Zij kunnen een keuring vereenvoudigen. 

 

 

Reglement riolering nieuwe ontwikkelingen

Plant u een nieuwe ontwikkeling te Willebroek, bijvoorbeeld een verkaveling, dan dient u zich eveneens te houden aan het reglement dat werd opgesteld door Pidpa voor alle gemeenten waar zij de riolering beheren.  Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraard en kan u hieronder downloaden:

 

Reglement Pidpa-HidroRio ontwikkelingen

 

Meer informatie

Verdere informatie rond de praktische voorwaarden en tarieven vindt u op www.pidpa.be.  U kan ook altijd terecht tijdens kantooruren op het gratis nummer 0800 90 300 (optie 3) met uw vragen of om meteen een afspraak te maken. De brochure rond keuringen privéwaterafvoer ligt bovendien gratis te uwer beschikking op uw gemeentehuis.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster