Wegenis- en rioleringswerken Geerhoek

In samenwerking met de gemeente plant Pidpa rioleringswerken in het deel van de Geerhoek aansluitend op de Mechelsesteenweg naast huisnummer 310.  Ook het korte, private stukje Geerhoek tussen huisnummers 356 en 364 maakt deel uit van de projectzone.  Een overzicht van de projectzone kan u hieronder vinden:

 

Projectzone Geerhoek

 


De werken hebben tot hoofdoel om het hemel- en vuilwater af te koppelen, dit in opdracht van Pidpa.  Meer informatie over deze afkoppeling werd toegelicht aan de bewoners op woensdag 17 februari 2016.  De powerpointpresentatie die toen werd gebruikt, kan u via deze link downloaden.  De gemeente zelf participeert in deze werken om van de gelegenheid gebruik te maken ook de rest van de bovenbouw te vernieuwen.  Het gemeentelijk aandeel betreft in hoofdzaak de greppel, boordstenen en opritten.

 

Aangezien de werken toch enige hinder met zich mee zullen brengen voor de bewoners, zal nog een tweede inforvergadering plaatsvinden naar aanleiding van de wegeniswerken zelf.  De start daarvan wordt voorzien na het bouwverlof van 2016.  Het einde is gepland voor eind 2016.  Een meer concrete planning zal u via deze pagina kunnen opvolgen via regelmatige updates van zodra de werken gestart zijn.

 

Heeft u zelf bijkomende vragen over de afkoppeling, dan kan u in eerste instantie terecht bij Pidpa via het gratis nummer 0800 90 300 (keuze 5 "riolering") of een e-mail sturen aan riolering@pidpa.be

 

Met vragen in verband met de wegeniswerken en hinder kan u terecht bij de gemeente, dienst openbare werken.

 

 

Update 11/08/2016

 

De planning voor deze wegenwerken is licht opgeschoven.  Deze starten niet kort na het bouwverlof (deze periode), maar vermoedelijk pas rond oktober van dit jaar.  Of de werken nog voor de winter beëindigd kunnen worden zal afhangen van de weersomstandigheden.

 

 

Update 12/09/2016

 

De planning van Pidpa is verschoven naar 2017.  De werken zullen dus pas na de winter starten.  Er worden in 2016 wel nog voorbereidende werken aangevat door de andere nutsbedrijven om reeds de nodige aanpassingen te kunnen doorvoeren aan hun netten.

 

 

Update 08/06/2017

 

De werken werden ondertussen aanbesteed en een eerste planning werd vooropgesteld.  De werken zouden volgens deze planning aanvatten medio september 2017.  Meer informatie over de concrete planning volgt nog.

 

 

Update 30/08/2017

 

Met de aannemer werd ondertussen een concrete planning afgesproken.  De werken zullen aanvatten op 6 november 2017 en vermoedelijk duren tot ongeveer maart 2018, al is de uitvoeringsperiode uiteraard ook afhankelijk van de winter.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster