Wegenis- en rioleringswerken Klein-Willebroek

Wegenis- en rioleringswerken te Klein-Willebroek

 

In samenwerking met Aquafin en Pidpa plant het gemeentebestuur ingrijpende wegenis- en rioleringswerken in diverse straten te Klein Willebroek. 
Het betreft:

  • Antwerpsesteenweg (vanaf de wegversmalling tot het kruispunt met de Volksstraat)
  • Volksstraat (deel richting Dwarsdijk)
  • Dwarsdijk
  • Schoolstraat
  • Westvaartdijk (deel voorbij de Schoolstraat)

 

De werken kaderen enerzijds binnen een afkoppelingsproject van Aquafin (Dwarsdijk) en Pidpa (overige straten), maar tevens ook binnen de voorziene bouw van een nieuwe kleinschalige waterzuivering aan de Dwarsdijk in opdracht van Aquafin.

 

De rioleringswerken hebben in hoofdzaak tot doel om in deze straten het hemel- en vuilwater af te koppelen en het vuilwater af te leiden naar het nieuwe waterzuiveringsstation.  De gemeente maakt hiervan gebruik om meteen ook de volledige bovenbouw van deze straten te vernieuwen.  Voor de Antwerpsesteenweg, Volksstraat, Dwarsdijk en Westvaartdijk betekent dit in hoofdzaak een heraanleg van de bestaande toestand.  Voor de Schoolstraat wordt ook een herinrichting voorzien van de parkeerplaatsen en de berm langs de even zijde van de straat, zodat deze zone geoptimaliseerd kan worden. Het plan voor de heraanleg kan u hier alvast downloaden.

 

De start van de werken is gepland voor eind 2016-begin 2017.  De duurtijd wordt geschat op een tiental maanden.  Van zodra de aannemer werd aangesteld, zal een nieuwe infovergadering volgen met concrete informatie over de te verwachten hinder.  Deze zal vermoedelijk in het najaar van 2016 plaatsvinden. 
Sowieso wordt gestreefd naar een optimale bereikbaarheid van Klein-Willebroek tijdens de werken, waarbij er steeds ook voor het wagenverkeer toegang zal worden gegarandeerd. 

 

Meer informatie over de wegenis- en rioleringswerken kan u alvast vinden in volgende presentaties, verzorgd door de diverse betrokken partijen naar aanleiding van de infoavond op 8 maart 2016:

 

Van zodra meer informatie bekend raakt over de geplande werken, wordt deze op deze pagina toegevoegd aan de hand van updates.

 

 

 

Kleinschalige waterzuivering

 

Samen met de wegenis- en rioleringswerken plant Aquafin ook de bouw van een waterzuiveringsinstallatie aan de Dwarsdijk in de zone tussen de woonwijk en het industriegebied.  Deze werken zullen min of meer gelijktijdig plaatsvinden zodat na de rioleringswerken de afgekoppelde vuilvracht meteen kan aangesloten worden op de nieuwe installatie. 

 

De zuiveringsinstallatie is kleinschalig van aard en zal dus weinig hinder met zich meebrengen, temeer doordat de toegang tot de installatie voorzien wordt langs de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het (aan te passen) verkeersplateau.  Voor wie toch bezorgd is over geur- en/of geluidshinder, plant Aquafin op 13 april 2016, om 15u een begeleid bezoek aan een gelijkaardige installatie.  Deze bevindt zich te Duffel:

  • Mijlstraat, toegang tussen huisnummer 100 en 102 (achter de kerk), 2570 Duffel

 

Wie geïnteresseerd is om die dag een kijkje te komen nemen, kan hiervoor een e-mail sturen met zijn/haar gegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer) naar de dienst openbare werken van de gemeente.

 

Meer informatie over de installatie kan u nu alvast vinden in de presentatie die verzorgd door Aquafin naar aanleiding van de infoavond op 8 maart.  Deze kan u hier downloaden.

 

 

Update 8 december 2016

 

De stedenbouwkundige vergunning voor deze werken werd ondertussen bekomen.  De start van de wegenis- en rioleringswerken is gepland voor medio 2017, afgestemd op de werken aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie.  Beide projecten dienen een parallel verloop te kennen zodat de nieuwe gescheiden riolering meteen aangesloten kan worden op de afvalzuivering, en vice versa.  Mocht een van beide projecten vetraging oplopen, zal dit ook een effect hebben op het andere project.  Hierover wordt verder gecommuniceerd in volgende updates. 

 

 

Update 3 april 2017

 

Aquafin heeft een aannemer aangesteld voor de realisatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.  Deze zal starten op 22 mei 2017 met de bouw van deze installatie.  Ook de wegenis- en rioleringswerken zullen vermoedelijk rond deze periode van start gaan.  Hierover volgt nog een nieuw overleg met de bewoners om hen te informeren over de hinder tijdens de werken.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster