Lokaal Toewijzingsreglement

Vanaf 1 januari 2016 gaat het lokaal toewijzingsreglement van start, er wordt meer voorrang gegeven aan personen met een beperking en personen die een lokale binding hebben met de gemeente Willebroek.

 

Personen met een beperking

 

Voor mensen met een bewezen mobiliteitsbeperking wil Volkshuisvesting 117 gelijkvloerse appartementen voorbehouden die technisch aangepast worden. In het gemeentelijk toewijzingsrelgement sociale huur zijn een aantal appartementsgebouwen en woningen van Volkshuisvesting voorzien voor personen op leeftijd (Schuttershof, Nonnenvijverstraat, Stationsplein, bejaardenwoningen in Blaasveld en Tisselt). Volkshuisvesting wil deze woningen ook technisch aanpassen aan de algemene beperkingen van personen op leeftijd. Het gaat hier bijvoorbeeld over het plaatsen van handgrepen vervanging van bad door douches.

 

Lokale binding met de gemeente Willebroek

 

De nieuwe regels inzake lokale binding zijn:

Concreet voor Willebroek betekent dit dat artikel 20 van het sociaal huurbesluit vervangen wordt door een artikel 27 aangevuld met volgende voorrangsregels voor het hele patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij te Willebroek:

 

1.         voorrang te verlenen aan kandidaten die 18 jaar in Willebroek hebben gewoond of minstens 10 jaar tot heden in Willebroek wonen.

2.         voorrang gegeven aan kandidaten die minstens 6 jaar in Willebroek wonen.

3.         voorrang gegeven aan kandidaten die de afgelopen 6 jaar 3 jaar in Willebroek wonen of gewoond hebben.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster