Vervoerplannen

Bedrijfsvervoerplannen

De gemeente wilt de opmaak van bedrijfsvervoerplannen stimuleren. Er wordt ook gedacht om een bedrijfsvervoerplan voor de gemeente zelf op te maken.

Met het bedrijfsvervoerplan wil men alle verplaatsingen van en naar het bedrijf (woon-werk, zakelijk, bezoekers, goederen) verbeteren in functie van de behoeften van de betrokken actoren (werknemers, werkgever, bezoekers, leveranciers).

De algemene doelstellingen zijn:

  • een betere bereikbaarheid.
  • een verhoogde verkeers-veiligheid.
  • een betere verkeersleefbaarheid (minder files, minder verkeersongevallen etc.).
  • het aantal autokilometers verminderen door alternatieven voor te stellen.

Aandacht gaat daarbij onder meer uit naar carpooling, openbaar vervoer en fietsverkeer.

 

Schoolvervoerplannen

In 2006 werd in het kader van het mobiliteitsplan door de gemeente het initiatief genomen tot het opmaken van schoolvervoerplannen.

In het begin van dat jaar werd een startvergadering met de deelnemende scholen georganiseerd. In deze vergadering werd er een protocol ondertekend voor het opstellen van de schoolvervoerplannen.

 

Het uitgangspunt van een schoolvervoerplan is de mobiliteit rond een school in kaart te brengen.

Het vormt dus de perfecte basis voor een al dan niet grondige herinrichting van de schoolomgeving.

Een schoolvervoerplan omvat drie onderdelen:

  • een inventarisatie van de verplaatsingen van en naar de school en de mobiliteitsknelpunten.
  • een actieplan dat ouders, leerlingen, leerkrachten, buurtbewoners,… aanzet om de knelpunten in de schoolomgeving en op de schoolroutes mee weg te werken. Er wordt getracht om de autodruk aan de schoolpoort te verminderen en om meer kinderen met het openbaar vervoer of met de fiets naar school te laten komen.
  • een evaluatiemoment.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster