Het STOP-principe

Quasi iedereen heeft elke dag te maken met mobiliteit: winkelen, gaan werken, de kinderen naar school brengen,… Het mobiliteitsplan van Willebroek gaat uit van een omvattende visie inzake mobiliteit. De nadruk op de zachte mobiliteit vormt hierbij een essentieel onderdeel, het zogenaamd duurzaam verplaatsingsgedrag. Een voortvloeisel daarvan betreft het STOP-principe. Dit staat voor zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar vervoer gebruiken en pas in laatste instantie de Personenwagen inzetten. Vooral voetgangers en fietsers kunnen zich kosteloos zonder enige luchtverontreiniging verplaatsen. Het stappen en het trappen dienen bijgevolg gestimuleerd te worden.

 

Voetgangers

Als voetganger ben je een zwakke weggebruiker. Omdat je als voetganger geen beschermend omhulsel of koetswerk hebt, zijn er regels in het leven geroepen die jouw veiligheid verhogen.

  • Je bent verplicht gebruik te maken van het voetpad indien dit aanwezig is.
  • Als er binnen de dertig meter afstand een zebrapad is, moet je dat gebruiken om de straat over te steken.
  • Voor je de straat oversteekt, moet je er zeker van zijn dat er geen verkeer aankomt of dat je veilig kunt oversteken zonder het verkeer nodeloos te hinderen.
  • Je moet altijd voorrang verlenen aan tram en trein.
  • Je moet aangepaste kleding dragen. Zorg ervoor dat je steeds duidelijk zichtbaar bent voor bestuurders.
    Draag bijvoorbeeld geen donkere kleren als het donker wordt.

Als voetganger heb je steeds voorrang bij het overteken op het zebrapad. Doch is het niet altijd verstandig om die voorrang te gaan opeisen. Wanneer het gemotoriseerd verkeer te dicht bij een zebrapad genaderd is of te snel rijdt, is het niet doordacht om over te steken.

 

Fietsers

Fietsen zit in de lift. Steeds meer mensen springen tijdens het weekend op de fiets om een stukje van onze groengebieden in de gemeente te verkennen. Ook tijdens de week nemen werknemers en scholieren met veel plezier de fiets voor hun verplaatsingen. Dit is ook logisch: fietsen is gezond, milieuvriendelijk en … dikwijls ben je veel sneller ter plaatse. Daarom doet de gemeente inspanningen in de ontwikkeling van bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk of kortweg het BFF genaamd.

Fietsers behoren, net als voetgangers, tot de groep van de zwakke weggebruikers. Je wordt hiervoor extra in bescherming genomen door de wet. Maar dit betekent niet dat je geen verplichtingen hebt. Je mag geen misbruik maken van de voorrang die je als fietser op bepaalde plaatsen hebt, want dan kan je andere weggebruikers in gevaar brengen. Je bent verplicht om de verkeerswetgeving na te leven om jouw eigen veiligheid en die van anderen te garanderen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat jouw fiets en jouw uitrusting steeds in orde zijn.

Als fietser moet je steeds op het fietspad rijden. Volgens de verkeersregels moet je gebruik maken van de oversteekplaatsen en wegen die voor fietsers bestemd zijn. Je moet steeds de rechten van de andere zwakke weggebruikers respecteren. Onvoorzichtig rijgedrag is ook voor fietsers niet toegelaten. Fietsers hebben geen voorrang op een oversteekplaats voor fietsers. Ze mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven en moeten op de naderende voertuigen letten.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster