Parkeren gehandicaptenplaatsen

Het voorzien van gehandicaptenplaatsen aan gebouwen toegankelijk voor het publiek is aan regelgeving gebonden. Zo dient 1 op de 25 parkeerplaatsen voorbehouden te zijn voor personen met een beperking. Bovendien dienen deze plaatsen liefst zo dicht mogelijk bij de ingang van het gebouw te liggen.

 

Het is mogelijk een parkeerplaats voor te behouden ten gunste van alle andersvalide personen, in de nabijheid van de woon- of werkplaats van een andersvalide persoon.

 

Wat het voorbehouden van een parkeerplaats betreft in de nabijheid van de werkplaats of van de woonplaats van een persoon met een beperking, dient elk dossier onderzocht te worden, rekening houdend met volgende elementen :

- de werkplaats of de woonplaats mag geen garage noch privé-parkeerplaats bevatten waar de toegang werkelijk gemakkelijk is;

- de verzoeker moet een voertuig bezitten of door een persoon worden gevoerd die bij hem / haar thuis woont;

- het bezitten van de bijzondere parkeerkaart is noodzakelijk;

 

Deze parkeerplaatsen zijn niet voor één persoon voorbehouden: ze zijn dus voor alle gehandicapte personen toegankelijk die over de bijzondere parkeerkaart beschikken. De kaart geeft recht op :

- het parkeren op de plaatsen voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door gehandicapten (aangeduid door een wit P - teken op blauwe achtergrond met een tekening van een gehandicapte in een rolstoel);

- het parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zones);

- de vrijstelling van gemeentelijk parkeergeld op de plaatsen waar parkeren door parkeermeters of parkeerautomaten wordt geregeld;

- het gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS;

 

Hoe aanvragen?

 

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

 

http://www.handicap.fgov.be/nl

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster