Gemachtigde opzichters

Een gemachtigd opzichter heeft de bevoegdheid om het verkeer stil te leggen om groepen voetgangers (kinderen, scholieren, bejaarden, personen met een handicap) veilig te laten oversteken. Zij maken gebruik van een bordje C3 om het verkeer te laten stoppen.

Zij zijn bovendien herkenbaar door een driekleurige armband met de naam van de gemeente erop.

 

Willebroek heeft voor het moment vier gemachtigde opzichters onder het PWA-stelsel op haar grondgebied. Zij worden op strategische kruispunten opgesteld. De bedoeling is de veiligheid bij het oversteken te waarborgen in het kader van verplaatsingen naar en van de scholen.

Daarnaast kunnen de scholen ook gemachtigde opzichters voorzien ter beveiliging van hun schoolomgeving.

 

Geïnteresseerden die de leeftijd van 18 jaar reeds bereikt hebben, kunnen een gratis opleiding krijgen bij de verkeerspolitie van Willebroek. Deze opleiding bevat een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. De duur van de cursus beslaat ongeveer een halve dag. Bij het beëindigen van de opleiding krijg je een machtiging van de Burgemeester om de taak van gemachtigde opzichter waar te nemen op het grondgebied van de gemeente Willebroek.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster