Akten en attesten

U kan bij de gemeente uittreksels en afschriften van diverse aktes van de burgerlijke stand verkrijgen.

 

Wanneer u zich wendt tot andere instanties voor bijvoorbeeld een sollicitatie of het openen van een dossier bij een bank, krijgt u regelmatig de vraag om bepaalde documenten mee te brengen die uw persoonlijke situatie staven.

 

Voor een aantal van deze persoonlijke documenten kan u terecht bij de dienst bevolking en burgerlijke stand van de gemeente.

De aflevering van deze documenten is gratis.

 

bewijs van gezinssamenstelling

bewijs van nationaliteit

bewijs van leven

bewijs van woonst - inschrijving

informatie uit bevolkingsregisters

lijst van gezworenen

uittreksel bevolkings- en vreemdelingenregister

uittreksel uit de akten van de burgerlijke stand

uittreksel uit het strafregister

wettiging van een handtekening

wettiging / eensluidend verklaren van fotokopieën

 

statistieken bevolking

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster