Sorteren - Luiers en incontinentiemateriaal

Luiers en incontinentiemateriaal

Luiers en incontinentiemateriaal kunnen praktische problemen veroorzaken omtrent geur of opslagcapaciteit in uw DIFTAR-bak

 

Bovendien wegen luiers en incontinentiemateriaal letterlijk door in de afvalfactuur.

 

IVAREM biedt daarom de mogelijkheid om luiers en incontinentiemateriaal naar het containerpark te brengen.

 

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, koopt u hiervoor speciale zakken aan.

Deze zijn te koop op het containerpark en in het gemeentehuis. U betaalt € 10,00 voor een rol van 10 zakken.

 

Wat niet thuis hoort in de zak voor incontinentiemateriaal:

  • Hygiënische verbanden
  • Restafval
  • Baxters
  • Urineopvangzakken 

 

De volle zakken brengt u naar het containerpark, waar een speciale container staat voor deze fractie.
Indien u enkel luierzakken naar het containerpark brengt, wordt er geen bezoek aangerekend.

 

Voor meer info kan u terecht bij IVAREM op het gratis nummer 0800 90 441 of via e-mail: klachten@ivarem.be

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster