Andere vergunningen - Knalkanon

Knalkanon (vogelschrikkanon)

 

Het gebruik van vogelschrikkanonnen voor het verjagen van vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt is enkel toegestaan in de periode van 15 april tot 15 juni. De landbouwer dient in regel gebruik te maken van (een combinatie van) alternatieve vogelschrikmiddelen zoals imitatie roofvogels, oprichtbare verschrikkers, spannen van linten,… mede omwille van de tijdelijke efficiëntie van een luchtdrukkanon.

 

Voor het plaatsen van een luchtdrukkanon is er een schriftelijke machtiging van de burgemeester vereist.

 

De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen.

 

Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woning of openbare weg.

 

Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiodes worden bepaald.

 

De machtiging kan maximaal voor een duur van 8 weken na mekaar worden toegestaan en uitsluitend in de periode van 15 april tot 15 juli. Bovendien gelden tijdens deze periode de uren van zonsopgang en zonsondergang indien de zon vroeger dan 22.00 uur ondergaat of later dan 06.00 uur opgaat.

 

Verder gebruik vereist het indienen van een nieuwe aanvraag.

 

Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren.

 

De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen of gebieden.

 

De nieuwe omzendbrief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap d.d. 25/05/2004: het algemeen principe moet gelden dat vogelschrikkanonnen verboden zijn omwille van de geluidshinder die ze veroorzaken.

 

De toelating wordt verleend door de burgemeester. Vervolgens wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Het politiereglement stelt

 

Afdeling 9. Vogelschrikkanonnen


Artikel 171. Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid laten horen van krijsende vogels, om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is alleen toegestaan na schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd worden en moet de beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.

 

Artikel 172. Luchtdrukkanonnen mogen in beginsel alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woning of van een openbare weg.


Artikel 173. Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 22 en 6 uur. Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.


Artikel 174. De machtiging kan maximaal voor een duur van 8 weken na elkaar worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 15 april tot 15 juli. Verder gebruik vereist een nieuwe aanvraag.


Artikel 175. Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.


Artikel 176. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten aanzien van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals omschreven in het tweede artikel van onderhavige afdeling.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster