Bomen kappen op openbaar domein

Straatbomen behoren tot het openbaar groen en kunnen enkel door de gemeente worden aangeplant, gesnoeid of verwijderd. U kan wel bij de gemeente een aanvraag indienen voor het verwijderen van een straatboom, indien deze boom in de weg staat. Is de omtrek van de boom groter dan 1m, dan moet de gemeente op haar beurt een kapvergunning aanvragen bij de hogere overheid.


Indien u een aanvraag wenst in te dienen voor het verwijderen van een straatboom dient u volgende informatie mee te brengen:

 

  • Informatie over de locatie van de boom (inclusief schets)
  • Motivering waarom u de boom wenst te verwijderen

 

Na controle van de beplanting door de ploegbaas en milieuambtenaar beslist het College van Burgemeester en Schepenen over de principiële goedkeuring. Vervolgens dient er een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden aan de hogere overheid.

 

Wanneer deze vergunning verleend wordt kan er overgegaan worden tot het kappen.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster