Bomen kappen met heraanplanting

Naargelang de boom in een bos, groengebied of binnenstad staat, is er een andere procedure van toepassing. Ook houtwallen, houtkanten, haagkanten en hoogstammige fruitboomgaarden zijn beschermd.

 

Ook voor bospercelen moet een kapvergunning worden aangevraagd bij de hogere overheid.

 

De formulieren zijn verkrijgbaar bij de milieudienst (milieu@willebroek.be).

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster