1. Bermbeheer

Bermen zijn belangrijk voor het natuurbeheer in Vlaanderen. In totaal beslaan ze langs wegen alleen al tienduizenden hectaren. In landbouw- en woongebieden zijn bermen vaak nog de enige uitwijkplaats voor planten en dieren. Bermen zijn niet bemest en er worden geen pesticiden gebruikt. Bermen vormen groene linten door het landschap die natuurgebieden met elkaar verbinden waardoor de migratie van dieren en planten mogelijk blijft.

 

Bermen bevatten meerdere functies: verkeersveiligheid, esthetiek, landschap, ecologie, educatie,…, doormiddel van een goed bermbeheersplan wordt er getracht te voldoen aan al deze functies. Zo worden aangeduide bermen op regelmatige tijdstippen gemaaid. Dit komt de bloemenrijkdom en de biodiversiteit ten goede. Meer informatie kan terug gevonden worden via volgende link.

 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) die het dossier behandelt. Bij de aanvraag hoort minimaal een plan waarop aangegeven staat voor welke bermen een afwijking wordt gevraagd met een motivatienota. De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor de opmaak van dergelijke bermbeheerplannen.

 

Het succes van het bermbeheerplan hangt af van de opvolging van de uitvoering.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster