Proef Mechelsesteenweg

Vooraleer alle verlichtingsregimes te wijzigen, wordt per type een proefproject uitgewerkt.

 

Als proefproject werd de Mechelsesteenweg gekozen omdat deze een representatieve invalsweg is voor Willebroek. De Mechelsesteenweg is ingedeeld in een "zone voor lintbebouwing" en een "woonzone". De bekomen resultaten kunnen dus makkelijk worden toegepast op de andere invalswegen. Ook is de Mechelsesteenweg op een aantal plaatsen oververlicht (groot aantal lichtpunten) - hierdoor kunnen we op een relatief eenvoudige manier heel wat energie, geld en CO2 uitsparen.

 

Bij het vooronderzoek wordt rekening gehouden met de veiligheid van de weggebruikers (voetgangers, fietsers en auto's). Dit is een minimumvereiste. Bijvoorbeeld op kruispunten of oversteekplaatsen is het doven van verlichting niet opportuun.

 

Huidige verlichting Mechelsesteenweg

REG-OV0003.jpgOver een totale lengte van 3 km staan 106 lichtpunten. Het totaal geïnstalleerde vermogen is 23,66 kW. Bij facturatie rekent Eandis echter een ander vermogen aan: 29,7 kW of gemiddeld 281 kW per lichtpunt.

 

Om de openbare verlichting te optimaliseren zijn 2 grote aanpassingen noodzakelijk:

 

  • Lamp/armatuur vervangen door andere, meer milieuvriendelijkere, types
  • Brandregimes van de lampen aanpassen

Wijzigingen

 

Aangezien het vervangen van lampen en armaturen niet onmiddellijk mogelijk is (wegens te duur), wordt dit principe al wel toegepast telkens openbare verlichting wordt vervangen of nieuwe straten worden heraangelegd. Dit is dus een geleidelijk proces.

 

Na onderzoek ter plaatse werden voorstellen gedaan om het brandregime van diverse straatlampen aan te passen.

Op 16 maart 2010 werd dit nieuwe brandregime aan de bewoners van de Mechelsesteenweg voorgelegd in een informatievergadering.

Eén opmerking werd gemaakt en aangepast.

 

Zonder op de details in te gaan (deze kan u steeds inkijken op de milieudienst) werd Eandis verzocht de voorgestelde wijzigingen toe te passen. Het uitvoeren van de aanpassingen heeft op zich een kostprijs. Echter, enerzijds zijn er subsidies voor het doorvoeren van deze besparingsmaatregelen, anderzijds is er de jaarlijkse energie- en dus kostenbesparing.

 

Terugverdientijd:

 De terugverdientijd is berekend op basis van de tarieven van 2009 (dal- en piekuren).

 

# lichtpuntenHuidig regimenieuw regimeBesparing(kWh)

besparing (€) 

ZONE MET LINTBEBOUWING
1ganse nachtdoven 23u zonder herontsteking- 914,6- 138,19
WOONZONE
14ganse nachtdoven 23u zonder herontsteking- 12.804,92- 1.934,59
2ganse nachtpermanent doven- 2.403,21- 373,65
1doven 23u zonder herontstekingganse nacht+ 319 kW+ 138,19

 

Zoals blijkt is het ook mogelijk een meerverbruik in te calculeren indien dit uit veilgheidsoverwegingen de beste oplossing blijkt.

 

TOTALE BESPARING: 15.207,61 kW/jaar of € 2.308,24 (tarieven 2009)

 

SUBSIDIES EANDIS: € 268,70

 

TERUGVERDIENTIJD: 0,08 jaar of 1 maand.

 

 

We bekomen enkel met het proefproject al een energiebesparing van 14,4 % 
Doelstelling lokaal Kyotoplan = 15%

 

In de loop van 2010 werden de wijzigingen aan de brandregimes aan de Mechelsesteenweg doorgevoerd. Tot dusver ontvingen we geen opmerkingen vanuit de bevolking. Het proefproject wordt dus als 'geslaagd' geëvalueerd en kan veralgemeend worden naar de andere invalswegen.

 

 

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster