Het afschakelplan

Wanneer, zich ondanks de optimistischere vooruitzichten, toch een schaarste zou voordoen, kan men maar beter voorbereid zijn. Elke crisissituatie - van welke aard ook - vraagt om een weldoordacht en onmiddellijk toepasbaar crisisplan. Het afschakelplan werd dan ook geoptimaliseerd om de wettelijke en technische vereisten van het afschakelplan zo veel mogelijk te verzoenen met de maatschappelijke en economische belangen. 

 

Het afschakelplan, als onderdeel van het crisisplan, zal echter maar in allerlaatste instantie ingezet worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken om het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op het net te herstellen. 

 

Het afschakelplan is vernieuwd ten opzichte van verleden jaar. Het bevat nu acht schijven in plaats van zes, wat voor een betere spreiding van de hinder zorgt. 

 

In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, maar mocht het stroomtekort te groot worden, kunnen er meerdere schijven tegelijkertijd afgeschakeld worden. Eerst wordt schijf 8 afgeschakeld, dan schijf 7 en zo tot en met schijf 2. 

 

De Minister van Mobiliteit, Infrabel en NMBS hebben afgesproken om het treinverkeer preventief stil te leggen zodra het afschakelplan geactiveerd is in schijf 7, 6, 5, 4, 3 en 2. In schijf 8 is er nog beperkt treinverkeer voorzien. 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster