Inwoners Willebroek krijgen inspraak in het nieuwe mobiliteitsplan

02/11/2016

 

Sinds kort is de gemeente Willebroek, samen met het studiebureau Tractebel, gestart met de herziening van het mobiliteitsplan. Door de wijzigingen in het Willebroekse landschap van de afgelopen jaren en door de vele projecten die nog op stapel staan, is het nodig dat het mobiliteitsplan voor de gemeente wordt herzien. Participatie staat hierbij centraal.

 

Schepen van mobiliteit Luc Spiessens: “Naast de inspraak van verschillende belangengroepen en adviesraden, willen we als gemeentebestuur meteen ook een oproep lanceren naar alle inwoners. Elke Willebroekenaar kan zijn ideeën en voorstellen om de mobiliteit in zijn straat, wijk of de hele gemeente te verbeteren, doorgeven. Op die manier kunnen de huidige situatie en bestaande knelpunten in kaart worden gebracht en kan hiermee rekening gehouden worden bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan.”

 

Nog tot eind november worden alle reacties en opmerkingen verzameld via mobiliteit@willebroek.be, de Onthaalbalie van het Administratief Centrum of via de post (Dienst Mobiliteit, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek).

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster