Energiebeleid

Willebroek streeft niet alleen rationeel en duurzaam energiegebruik na bij het eigen personeel en in de eigen gebouwen, maar wil ook een voorbeeldfunctie vervullen voor burgers, verenigingen en bedrijven.

 

Daarvoor ontwikkelt Willebroek in samenwerking met IGEMO tal van initiatieven zoals het organiseren van de campagne Energiejacht, de groepsaankoop 100% groene stroom, het geven van subsidies voor energiemaatregelen, het ondertekenen van het lokaal Kyoto-protocol, REG-openbare verlichting, ... 

 

Willebroek gebruikt voor 100% groene stroom in zijn gebouwen en voor de openbare verlichting.

Om je huis veilig en zuinig te verwarmen moet je je centraal verwarmingstoestel regelmatig laten nakijken.
Hou je dan aan de volgende 3 gouden regels.

 1. Veilig opstarten - Keuring voor eerste gebruik

Een nieuw of gewijzigd verwarmingstoestel moet vóór het eerste gebruik gekeurd worden door een erkende technicus. Die gaat na of je ketel voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen. Na afloop krijg je een keuringsrapport, dat je bij de ketel bewaart.

 

2. Veilig verwarmen - Periodiek onderhoud

Voor een stookolieketel is een jaarlijks onderhoud verplicht, voor een gasketel is dat tweejaarlijks.

Dat onderhoud moet gebeuren door een erkend technicus. Hij controleert of er risico is op CO-vergiftiging en reinigt en stelt de ketel af zodat deze zuinig werkt. Je krijgt daarna een reinigings- en verbrandingsattest. Daarvan moet je de twee laatste versies bij je ketel bewaren.

 

3. Zuinig verwarmen – Verwarmingsaudit

Verwarmingstoestellen met een vermogen vanaf 20 tot en met 100kW (de meeste centrale verwarmingstoestellen) en die ouder zijn dan vijf jaar moeten elke vijf jaar een verwarmingsaudit ondergaan. De erkende technicus berekent het rendement en stelt energiebesparende maatregelen voor. De resultaten van deze evaluatie worden opgenomen in een verwarmingsauditrapport, dat je bij je ketel bewaart.

De keuring voor eerste gebruik, het onderhoud en de audit zijn verplicht, maar je hebt er zelf voordeel bij:

 

  • je vermijdt het risico op CO-vergiftiging of schouwbrand;
  • je bespaart brandstof en vermindert je verwarmingskosten;
  • je vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten;
  • je levert een belangrijke bijdrage aan het milieu, want je stoot minder CO2, fijn stof of andere schadelijke stoffen uit.

 

Doe een beroep op een erkende technicus. Vind een erkende technicus in jouw buurt op www.veiligverwarmen.be of bel gratis 1700!

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster