Dieren op kermissen

De gemeente gaat uit van het principe dat dieren niet thuis horen op kermissen. De dieren moeten gedurend rondjes lopen met joelende kinderen op hun rug, waarbij ze dan ook nog eens gefotografeerd worden door hun al even enthousiaste ouders. Dit is frustrerend voor deze dieren, ethisch onverantwoord en ook een aanslag op de integriteit van deze dieren.

De gemeente zal in de toekomst dan ook niet langer de toestemming geven aan eigenaars van pony kraampjes om deel te nemen aan kermissen op het grondgebied van de gemeente. Hierbij zal er een uitdoofbeleid gevoerd worden daar er opzegtermijnen gerespecteerd moeten worden. Zolang het uitdoofbeleid niet voltooid is wordt de nodige aandacht besteed naar de huisvesting van de dieren.

 

Het uitdoofbeleid gaat nog een tijd aanslepen, de kermisuitbater die momenteel een pony-kraam/molen uitbaat op de kermis heeft een abonnement. Hierdoor kan zijn standplaats niet opgegeven worden. Enkel wanneer de kermisuitbater zijn activiteiten stopzet en geen overnemer heeft voor zijn attractie met bijhorende standplaatsen kan het kermisplan (/kermisreglement) gewijzigd worden.

 

Kermisattracties met paarden of pony’s moeten eveneens voldoen aan de voorwaarden van het KB van 1 maart 2013 betreffende het welzijn van paarden en pony’s op kermissen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster