Een goed idee voor jouw buurt? Maak kennis met de Buurtboosters!

22/12/2016

 

Vanaf januari 2017 krijgen de inwoners van Willebroek een financieel steuntje in de rug wanneer ze een idee voor hun buurt willen uitwerken. Een ruw idee is al voldoende, de verdere details en concrete uitvoering komen in een later stadium aan bod.

 

Burgemeester Eddy Bevers: “Al verschillende jaren ondersteunt de gemeente buurtcomités die een buurtfeest organiseren met feestcheques. Naast deze subsidie willen we de buurten ook op een andere manier te ondersteunen. Willebroekenaars hebben vaak fantastische ideeën om hun buurt op te waarderen. Zo’n vorm van wijkdemocratie willen we natuurlijk volop ondersteunen. Daarom zijn de Buurtboosters in het leven geroepen.”

 

Welk ideeën komen in aanmerking?

Een idee komt in aanmerking voor de Buurtboosters als het aan enkele voorwaarden voldoet:

  1. Het gaat om een zichtbaar/tastbaar project;
  2. Het komt de buurt ten goede en versterkt het buurtleven;
  3. Het krijgt de steun van minimum 25 buurtbewoners;
  4. Het project vindt plaats op het grondgebied van Willebroek;
  5. De buurt kan het project zelf realiseren met de nodige ondersteuning van de gemeente.

Enkele voorbeelden:

-          Een alternatief volkstuintje waar de hele buurt gebruik van kan maken;

-          Van een braakliggend pleintje een ontmoetingsplaats maken door er een bank te plaatsen en alles op te fleuren;

-          Een buurtboekje ontwerpen en verspreiden over de hele buurt;

-          …

 

Wat moet je daarvoor doen?

Neem contact op met de dienst Samenleven en laat weten wat jouw idee is. Motiveer waarom je dit wil realiseren en waarom dit een meerwaarde voor de buurt zou betekenen.

 

Hoe gaat het verder?

Het ruwe idee wordt samen met de andere gemeentelijke diensten bekeken. Bij een positieve evaluatie en wanneer er geen structurele obstakels zijn, worden de details verder uitgeklaard: welke stappen worden er concreet gezet, hoeveel zal het kosten, wat kan de buurt zelf doen, hoe kan de gemeente ondersteuning bieden,… De uitwerking verloopt in samenwerking met de dienst Samenleven.

 

Wil je het inspiratieboekje ontvangen of meteen een aanvraag indienen? Alle info vind je via de dienst Samenleven (samenleven@willebroek.be of 03 866 91 25)

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster