Armoedebestrijdingsplan

Armoedebestrijding doen we aan de hand van acties in een armoedebestrijdingsplan. Honderden mensen van partnerorganisaties uit het welzijnslandschap en middenveld, diensten van gemeente en OCMW en de doelgroep werken hieraan mee. We hebben ieders ervaring en ideeën nodig om goede keuzes te maken en acties vorm te geven die echt werken. Enkel als we met velen samenwerken, kunnen we armoede tegengaan. We willen armoede in Willebroek aanpakken via een integrale benadering. Hierbij verbeteren we de toegankelijkheid van hulp- en dienstverlening in Willebroek en zorgen we ervoor dat alle Willebroekenaars hun sociale grondrechten realiseren en optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. We zullen de komende jaren de focus leggen op alle verschillende levensdomeinen. Voor 2017 hebben we de keuze gemaakt voor onderwijs, volwaardig inkomen en toegankelijke, integrale hulpverlening.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster