Hulp bij het invullen van de belastingbrief tijdens de zitdag in Willebroek

02/05/2017


Op maandag 15 mei 2017 wordt de zitdag voor het invullen van belastingen georganiseerd in Willebroek. De zitdag van de Federale Overheidsdienst Financiën gaat door in het lokaal dienstencentrum (LDC) De Wilg.


Zitdag in Willebroek

Iedereen die hulp nodig heeft bij het invullen van zijn belastingbrief, kan op maandag 15 mei 2017 langskomen in het lokaal dienstencentrum (LDC) De Wilg, Wilgenhof 2 in Willebroek. Van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15 uur.

Als je gebruik wilt maken van deze service is het aanbevolen om de juiste documenten mee te brengen. Zo breng je naast het identiteitskaart ook inkomstenfiches, attesten, het aanslagbiljet van vorig jaar en, indien je eigenaar bent van een woning, ook het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing mee.

 

Andere zitdagen in de regio

Indien deze zitdag voor het invullen van je belastingaangifte niet in je agenda past, dan kan je ook terecht bij de diensten van de FOD Financiën in de regio. Zo zijn er zitdagen in: Boom, Londerzeel, Mechelen en Sint-Niklaas. Meer informatie over de data en tijdstippen van deze zitdagen is te vinden op: http://www.willebroek.be/nl/press/2774/laat-je-belastingen-invullen-tijdens-de-zitdag-in-willebroek.html

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster