Openbaar onderzoek meest kwetsbare waardevolle bossen

De Vlaamse regering keurde op 31 maart 2017 het besluit tot voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen goed.

 

Het volledige plan is consulteerbaar via een geoloket op www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek

 

Een exemplaar van de ontwerpkaart ligt van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017 ter inzage op de milieudienst van het gemeentebestuur, tijdens de kantooruren.

 

Opmerkingen over de ontwerpkaart kunnen bij voorkeur vai het geoloket of anders schriftelijk ingediend woren tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek.

Opmmerkingen die schriftelijk worden ingediend moeten bij ter post aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs, worden overgemaakt aan het Agentschap voor Natuur en Bos - Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster