OO Bodemsaneringsproject Royal Equipment

De Burgemeester brengt het publiek er van in kennis dat door de OVAM een conformiteitsattest conform werd verklaard voor volgend project:

 

"Bodemsaneringsproject, 2e gefaseerd bodemsaneringsproject ontgraving containeropslag Royal Equipment, Breendonkstraat 323” – dossiernummer: 15229

 

Het bodemsaneringsproject ligt ter inzage ten gemeentehuize - milieudienst - van    2/06/2017 -2/07/2017, elke werkdag tijdens de kantooruren.

 

Een afschrift van de bekendmaking kan u hier downloaden.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster